Nederlandse Wing Chun Federatie

DE OUDSTE WING CHUN STROMING VAN NEDERLAND
Hoogvliet Wing Chun LogoDe Nederlandse Wing Chun Federatie is een continuatie van de inzet van Sigung Wong Kiu die het Wing Chun in 1973 in Nederland invoerde. De Nederlandse Wing Chun Federatie heeft als doel het doen beoefenen van het Wing Chun Kung Fu in zijn meest authentieke en complete vorm zoals doorgegeven door Sigung J. Wong Kiu en zijn opvolger de Cheung Moon Yan, Sifu D. Wachtberger.
Het beoefenen van het Wing Chun zoals het oorspronkelijk bedoeld is, als een zeer doelmatige en effectieve gevechtskunst. Dit door de legende, de vijf principes en de vormen te analyseren, uit te leggen en te praktiseren in training en gevecht. Het beoefenen van het Wing Chun als vecht- of competitie discipline komt op de tweede plaats.
De Nederlandse Wing Chun Federatie beoogt de beoefenaren de theoretische en praktische kant van het Wing Chun, eveneens de bij deze stijl toebehorende filosofie en de sociale en geestelijke instelling, bij te brengen en de harmonie en eenheid onder alle Wing Chun beoefenaren te vergroten.

Leraren zijn Rijksgediplomeerd

De Nederlandse Wing Chun Federatie heeft leraren die rijksgediplomeerd zijn en geniet daarmee een Rijkserkenning.
Sifu D. Wachtberger is door Sigung Wong Kiu benoemd tot zijn rechtmatige opvolger en is de enige
die van Sigung Wong Kiu een leraren certificaat heeft gekregen en nog in diens les geeft.

ERKENNING
Als een school of organisatie deze erkenning niet heeft hoeft het beslist niet een slechte school of organisatie te zijn. Maar als een school deze erkenning aanvraagt en niet ontvangen heeft maar er later op af geeft zegt dat wel veel over deze school, niet over de erkenning.

De Nederlandse Wing Chun Federatie is er trots op deze Rijkserkenning te bezitten.
Er is hier immers hard voor gewerkt.

Op school brengt u uw kind naar een bevoegd sportleraar.
Voor het Wing Chun Kung Fu doet u natuurlijk hetzelfde.
Voor Wing Chun Kung Fu gaat u naar de Nederlandse Wing Chun Federatie.