Kung Fu Hoogvliet

DUIZENDEN JAREN OUDE KENNIS EN WIJSHEID
Gele KeizerDe term Kung Fu komt niet alleen voor binnen de vechtsporten.
Het verwijst naar de tijd, moeite en arbeid die je in het aanleren van een kunde gelegd hebt.
Kung Fu wordt echter alleen gebruikt als verzamelnaam voor Chinese gevechtskunsten.
Kung Fu is dus niet een stijl op zich!
De term Kung Fu heeft dezelfde functie als “bal” bij ons. Voetbal, Volleybal, Basketbal enz.
Je begrijpt altijd dat het een sport is waarbij gebruik wordt gemaakt van een bal.

GESCHIEDENIS VAN HET KUNG FU
Het bewijsmateriaal voor het bestaan van vechtkunst technieken gaat duizenden jaren terug in de geschiedenis. Het lijkt erop dat de Chinese Gele Keizer Huangdi, die in 2698 v.c. de troon besteeg, begonnen is de vechtstijlen te organiseren. Hij heeft een vorm van worstelen voor zijn troepen uitgevonden die Jiao Di heette. Uiteindelijk werd Jiao Di ontwikkeld en werden bewegingen zoals houdgrepen, stoten en weringen opgenomen. Het werd zelfs een sport tijdens de Qin dynastie (ongeveer in 221 v.c.).

BODHIDHARMA
BodhidharmaKung Fu bereikte zijn climax in de Shaolin tempel.
Hier bedreven monniken Kung Fu voor de gezondheid en als zelfverdediging tijdens hun speurtocht
naar verlichting. De eerste Shaolin Tempel was een Boeddhistisch klooster en is gebouwd in 377 in Henan.

In 527 reisde de Boeddhistische prins Bodhidharma naar de tempel.
Hij trof de monniken in slechte gezondheid. Bodhidharma gaf de monniken een reeks oefeningen die kracht, vitaliteit en interne energie ontwikkelde.
Deze oefeningen worden beschouwd als het originele Shaolin Kung Fu.

CULTUUR
Het is ook belangrijk om te begrijpen dat de Chinese gevechtskunsten heel lang een filosofische en spirituele plek bij de Chinezen hebben gehad.
De Chinese gevechtskunsten ontwikkelden zich gelijktijdig met de opvattingen van het Confucianisme en het Taoïsme tijdens de Zhou Dynastie (1045 v.c. – 256 v.c.). Het was geen geïsoleerde ontwikkeling. Het Taoïstische concept van Yin en Yang werden verbonden met de externe en interne technieken van Kung Fu.

De gevechtskunsten werden ook belangrijk aspect van de concepten van het Confucianisme, omdat ze onderdeel werden van de ultieme dingen die mensen moesten beoefenen. Kung Fu werd in China als een integraal onderdeel in de opleiding van geleerden en ambtenaren van de overheid gezien.
Chinezen hechten groot belang aan het beoefenen van Kung Fu, omdat het respect, geduld, ingetogenheid en moraal bij brengt aan de Kung Fu beoefenaren.

In China is Kung Fu vaak een onderdeel van het dagelijks leven. Er zijn geen hangplekken of buurthuizen.
Daar is er de lokale Kung Fu school die zorgt voor ontspanning en lichamelijke opvoeding.

Om het te beheersen kost moeite. Daarom heet iets ook ‘de moeite waard’.
Trainen en opgeven zijn beiden een leer proces. Wees slecht in het opgeven!
Je hoeft hiervoor geen Shao Lin monnik te zijn.

van Shaolin naar Wing Chun

BRANDENDE TEMPELS
Aan het einde van het Ming tijdperk (1368-1644 na Christus) verbrandde de Chinese keizer alle Shaolin tempels uit vrees voor de martiale kunsten van de monniken. Vijf grootmeesters wisten te ontsnappen. De naam van één van deze grootmeesters was Ng Mui.